Hva bør jeg kunne som hovedforfatter? (Norwegian)

Som medforfatter anbefaler vi at du har inngående kjennskap til GRADE metodikken.
Det er svært nyttig å ha vært med på et GRADE kurs. Helsedirektoratet og Kunnskapssenteret arrangerer kurs, og det finnes også kurs i tilknyttning til internasjonale konferanser.
Grunnleggende steg i retningslinjeutvikling finner du visuellt lagt frem her: http://help.magicapp.org/knowledgebase/articles/401101-basic-steps-of-writing-guidelines
Finn tekst og videoer med GRADE matriale av her: http://help.magicapp.org/knowledgebase/articles/191848-what-is-grade


Du kommer til å ha hovedansvaret for å skrive og redigere matrialet, og trenger derfor inngående kjennskap til forfatterplattformen og hvilke forfatterfunksjoner som finnes.
Vi anbefaler sterkt at du får opplæring enten via et standardisert kurs eller fra noen som har brukt platfomen tidligere.
Se på funksjoner som en billed-serie (finnes også som powerpoint og pdf):  http://help.magicapp.org/knowledgebase/articles/399035-magic-101-for-authors-a-short-rundown-of-all-feat
Les om spesifikke funksjoner: http://help.magicapp.org/knowledgebase/topics/32136-writing-content-general-issues
Kursmatriell er tilgjengelig dersom du vil se på dette på egenhånd:  http://help.magicapp.org/knowledgebase/articles/605772

I tillegg til dette har vi lagt inn en god del hjelp i selve forfatterplattformen som det kan være smart å utforske:

a) Quickguide: 5.stegs guide. Denne er på bunnen av alle retningslinjer og kunnskapsoppsummeringer hvor man har forfattertilgang. Her får man tips til de mest grunnleggende funksjoner og navigering.b) Tab-hjelp: Alle 'tabs' (fliker), har en hjelpetekst som man får tilgan til ved å klikke hjelp-ikonet over tab-rekken. c) Tooltips: I utfallsskjemaene finnes det endel tooltips med metodehjelp. Disse gir korte forklaringer og lenker til lengere hjelpetekster
d) Hjelp-lenken på toppmenyen: Denne tar deg til vår hoved-hjelpeside, hvor du kan søke opp svar på spørsmål eller sende oss en mail.

Feedback and Knowledge Base