Per Olav Vandvik

My feedback

 1. 3 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  under review  ·  1 comment  ·  All ideas  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Per Olav Vandvik commented  · 

  Hei. Takk for kommentar. Vi er enige i at retningslinjene vil bli enklere å bruke straks man kan finne relevante anbefalinger raskere. Vi vil integrere kalkulatorer og risikoskår på mer brukervennlige måter straks vi har tilstrekkelig finansiering til dette. Vi gjør også forskning på hva som er den beste måten å servere anbefalinger til klinikere på. Forskningen inkluderer såkalte kliniske beslutningstøttesystemer, hvor anbefalinger vil aktiveres utfra resultater i risikokalkulatorer, slik du foreslår.
  Var det noen spesielle anbefalinger du tenkte på?
  Med vennlig hilsen Per Olav Vandvik, redaktør

 2. 2 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  planned  ·  0 comments  ·  All ideas  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Per Olav Vandvik supported this idea  · 
 3. 23 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  started  ·  3 comments  ·  All ideas  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Per Olav Vandvik supported this idea  · 
 4. 32 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  All ideas  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Per Olav Vandvik supported this idea  · 
 5. 10 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  All ideas  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Per Olav Vandvik supported this idea  · 

Feedback and Knowledge Base