Norwegian: Hjelpefunksjoner, undervisningsmatriell og test-caser (Norwegian)


Skal du lære opp en gruppe av forfattere kan det være nyttig å både gi de noe undervisningsmatriell på forhånd.
Vi har også laget standard undervisningsmatriell med test-caser som du kan laste ned og tilpasse til egne forhold.
Ønsker du å få inn noen fra vårt team for å holde undervisning så kan du ta kontakt med Per Olav Vandvik per mail: per@magicapp.org

Skal du ha en undervisnings-sessjon anbefaler vi at det første gang gjøres med tilstedeværelse av noen som har hands-on kjennskap til plattformen. Gruppene kan være store, men er de over 5-6 personer bør dere minst være 2 stk. som kan hjelpe de som trenger det. Undervisning fungerer best om deltagerne kan utføre oppgaver, helst på sine egne maskiner. 
Ved videre oppdateringer eller utvidelse av opplæring, kan det gjøres via nettkonferanser hvor man kan dele skjerm.

1. Vi har laget en MAGIC 101 gjennomgang som forfattere kan få tilsendt til gjennomlesning på forhånd. Den kan brukes på Web eller lastes ned som pdf eller powerpoint.
http://help.magicapp.org/knowledgebase/articles/399035-magic-101-for-authors-a-short-rundown-of-all-feat

2. Vi har laget undervisningsmatriell i form av powerpoint slides. Disse inkluderer test-caser som deltagere kan utføre i undervisnings-sessjonen.
https://docs.google.com/presentation/d/1nE_JQjpRMRzKwMWQAKdeGUiiMB6FE3pSaf40kkIB0D8/edit?usp=sharing

3. Vi har laget innrapporterings-skjemaer som dere kan bruke etter en undervisnings-sessjon, dersom det kom frem noe som deltagerne hadde problemer med, man ønsker seg annerledes eller funksjoner som ikke var der.
Dere kan også sende inn kommentarer og forspørsler direkte til oss. 
Ideer til nye funksjoner eller forbedring av eksisterende kan dere skrive direkte inn i "Magic Ideas" delen av denne hjelpesiden.

4. Om deltagerne i en undervisningssessjon lurer på noe relatert til funksjoner eller metode har vi flere hjelpefunksjoner inne i applikasjonen de burde lære seg å bruke:

a) Quickguide: 5.stegs guide. Denne er på bunnen av alle retningslinjer og kunnskapsoppsummeringer hvor man har forfattertilgang. Her får man tips til de mest grunnleggende funksjoner og navigering.b) Tab-hjelp: Alle 'tabs' (fliker), har en hjelpetekst som man får tilgan til ved å klikke hjelp-ikonet over tab-rekken. c) Tooltips: I utfallsskjemaene finnes det endel tooltips med metodehjelp. Disse gir korte forklaringer og lenker til lengere hjelpetekster
d) Hjelp-lenken på toppmenyen: Denne tar brukeren til vår hoved-hjelpeside, hvor de kan søke opp svar på spørsmål eller sende oss en mail.
Feedback and Knowledge Base