I suggest you ...

begrunner endring av Wells score

Jeg ser at Wells score i VTE guidelines er endret fra 10 til 11 kriterier. I orginal scoren står sengeleie mer enn 3 dager ELLER kirurgi i en boks, hos MAGIC guidelines er dette delt opp i to. Dette medfører at en pasient som nylig ble operert og fikk en postop infeksjon med forlenget sengeleie kan få to poeng i stenden for ett. I følge litteraturen har pas med to poeng moderat risiko rundt 17%, mens de med høy risiko med tre eller flere poeng har et 75% pretest sannsynlighet. Spørsmålet mitt er om denne endring av Wells score er legitimt?

1 vote
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Anonymous shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

1 comment

Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
Submitting...
An error occurred while saving the comment
  • Anonymous commented  ·   ·  Flag as inappropriate

    Det er lagt inn 11 istedet for 10 kriterier ved en feiltagelse. Dette er nå rettet opp. Vi beklager denne feilen og takker for at vi ble gjort oppmerksomme på dette/Annette Kristiansen

Feedback and Knowledge Base