I suggest you ...

Retingslinjene for antikoagulasjon er vanskelige å bruke i praksis. Vi trenger en kalkulator der vi plotter inn pasientdata og får anbefalin

3 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Anonymous shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

1 comment

Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
Submitting...
  • Per Olav Vandvik commented  ·   ·  Flag as inappropriate

    Hei. Takk for kommentar. Vi er enige i at retningslinjene vil bli enklere å bruke straks man kan finne relevante anbefalinger raskere. Vi vil integrere kalkulatorer og risikoskår på mer brukervennlige måter straks vi har tilstrekkelig finansiering til dette. Vi gjør også forskning på hva som er den beste måten å servere anbefalinger til klinikere på. Forskningen inkluderer såkalte kliniske beslutningstøttesystemer, hvor anbefalinger vil aktiveres utfra resultater i risikokalkulatorer, slik du foreslår.
    Var det noen spesielle anbefalinger du tenkte på?
    Med vennlig hilsen Per Olav Vandvik, redaktør

Feedback and Knowledge Base