I suggest you ...

Gjøre Retningslinjene for antikoagulasjon lettere å finne.

Retningslinjene for antikoagulasjon er utrolig vanskelig å finne ved søk på nett! Måtte gå via en link i en tweet....

5 votes
Vote
Sign in
Check!
(thinking…)
Reset
or sign in with
 • facebook
 • google
  Password icon
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  Anonymous shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  1 comment

  Sign in
  Check!
  (thinking…)
  Reset
  or sign in with
  • facebook
  • google
   Password icon
   Signed in as (Sign out)
   Submitting...
   • AdminLinn Brandt (Admin, MAGIC authoring and publication platform) commented  ·   ·  Flag as inappropriate

    Vi jobber med å gjøre den enklere søkbar. Googles treffliste fungerer på en måte som gjør at om vi får mange steder til å lenke til retningslinjen så komme høyt oppe på trefflista. Det at den nevnes i tweets, på google plus og facebook hjelper også.
    Vi gir samtidig google en oversikt oversikt over ord og fraser fra retningslinjen som den bør treffe søk på. Håper på snarlig bedring.
    En bedret mobilvising og mulighet til å laste ned retningslinjen så den kan brukes offline uten internett tilknytning kommer også.
    I mellomtiden er det bare å retweete:) www.blodfortynnende.no eller www.nsth.no, eller public.magicapp.no

   Feedback and Knowledge Base